Corel

Corel zeer mooie en kwaliteits bouwdozen met bouwbeschrijving in Italiaans, Frans, Duits, Engels
Er wordt gewerkt aan Nederlandse bouwbeschrijvingen, deze zijn los te verkrijgen.
De meeste bouwdozen ZIJN NOG NIET voorzien van een Nederlandse bouwbeschrijving.
Bij de bouwdozen met een Nederlandse bouwbeschrijving STAAT DIT UITDRUKKELIJK ERBIJ VERMELDT.   
Deze zijn ook los te bestellen ALS DEZE BESCHIKBAAR IS.
De meeste bouwdozen bevatten geen zeilen/zeildoek deze kan men echter wel bestellen.

Moeilijkheidsgraad:

*        voor beginnende bouwers
* *     voor gemiddelde bouwers 
* * *  voor gevorderden en experts