Modelbouw Hout

Modelbouw met hout kan heel veel voldoening geven en een ontspannende tijdsbesteding zijn, waar veel mensen plezier aan beleven.

Echter modelbouw met hout valt niet te vergelijken met plastic modelbouw.

Maar modelbouw met hout geeft veel meer plezier dan modelbouw met plastic, omdat het uiteindelijke resultaat heel mooi kan zijn.
Ook omdat sommige houten onderdelen zelf gemaakt moeten worden, dit houdt ook in dat u hout goed moet kunnen bewerken 

Sommige onderdelen voor het model zult u zelf van stukjes hout of metaal moeten maken.
Daarbij moet u enigszins handig zijn met het werken met hout en metaal en met het daarbij behorende gereedschap.

Met name bij scheepsmodelbouw kunt u beter eerst alle spanten op de kiel plaatsen zonder deze te verlijmen, daarbij moet u de lijn van de romp en het uiteindelijke dek controleren zodat er geen deuken en bulten onststaan tijdens het plaatsen van de romp-beplanking.
Eventueel uitstekende spanten dient men in te korten en te korte of te  diep op de kiel staande spanten dient men op te vullen met stukjes hout zodat de romp en het dek een goede lijn krijgen.

De lijn van de romp en spanten kan men controleren door er een dun latje tegen aan te leggen om deuken en bulten te voorkomen.

Verder dient men de spanten af te schuinen richting de boeg en de achtersteven dit kan men met een lange lat met daarop schuurpapier gemonteerd en deze langs de af te schuinen spanten halen, haal niet te veel weg om de lijn van de romp niet te veranderen.

Ook dient men net zoals bij plastic enige stappen vooruit te denken omdat eenmaal vast gelijmde onderdelen moeilijk zijn te scheiden zonder schade te veroorzaken.

De bouwbeschrijvingen zijn bij sommige merken niet altijd volledig om het model goed af te bouwen, als u vragen heeft schroom dan niet om raad te vragen.

Voordat u gaat beginnen met de bouw van een modelschip, controleer eerst aandachtig de bouwbeschrijving en de bouwtekeningen tot u een duidelijk beeld heeft wat en hoe moet worden geplaatst.

Plaats eerst alle spanten op de kiel zonder deze gelijk vast te lijmen controleer hierbij dat de spanten goed op de kiel zijn te plaatsen en op de juiste diepte, pas eventuele spanten aan zodat de romp een egale lijn vormt, hierbij gaat het erom dat de spanten symmetrisch zijn ten opzichte van de hartlijn van de kiel.

Controleer de lijn van de romp d.m.v. een flexibel latje neem hierbij materiaal van de spanten weg en vul spanten eventueel aan.

Als de kiel en spanten zijn gecontroleerd en eventueel aangepast, lijm de spanten vast en de kiel en zorg ervoor dat de spanten goed haaks staan op de kiel je kunt hierbij gebruik maken van lego blokjes.

De romp kan worden beplankt met een laag hout of met twee lagen hout.

Een model wat wordt beplankt met twee lagen wordt meestal eerst met lindenhout beplankt en daarna afgewerkt met een dunnere mooiere houtsoort (Noten-hout of Eiken-hout).

Voor dat u de spanten gaat beplanken controleer nogmaals de lijn van de romp pas deze eventueel aan let hierbij op dat de spanten aan bakboord en stuurboord symmetrisch zijn.

Bij het verlijmen van de beplanking op de spanten dient men niet alleen de planken op de spanten te lijmen maar ook de planken onderling te lijmen, zodat de romp een steviger verband krijgt.

Bij beplanken van de spanten werk hierbij om en om, dus twee planken aan stuurboord daarna twee planken aan bakboord totdat de romp geheel is beplankt, let hierbij richting de achtersteven/kiel en de voorsteven/boeg dat u de latjes verjongt dus smaller maakt en/of de u bepaalde planken eerder laat eindingen.

Binnenkort komt er een afbeelding hoe u dit kunt realiseren, er zijn namelijk twee methodes. 

Binnenkort komen hier nog meer tips om te ondersteunen bij uw modelbouw.