* Poriënvuller Model-Engineering 250 ml.

Poriënvuller Transparant 250 ml. Blik verpakking

Een Ideaal hulpmiddel om uw gebouwde model glad en strak af te werken.

Met één behandeling vult u 25 % van de openstaande oneffenheden in de houtsoort van uw model, zowel Balsa als andere houtsoorten. Na twee keer 60 %. Tussen iedere behandeling minstens één uur droogtijd laten met een minimale ongevingstemperatuur van 21 ° C. Voor het aflakken in kleur moet dit minstens vier zijn.

Na gebruik blik goed sluiten.

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. - Tijdens verwerking ruimte goed ventileren.- Buiten bereik van kinderen bewaren. Afval niet in de gootsteen werpen. Maatregelen treffen tegen ontlading van statische electriciteit. In geval van  inslikken, onmiddelijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Blik met restant inleveren bij het gemeentelijke chemische inzamelpunt.

Lege verpakking mag in de grijze container

zoom porienvuller aeronaut 250 a..jpg€ 11,95
Aantal:

Voorraad: 2 stuks.
beschikbaarheid