* Gloeilampen Verf-set

Gloeilampen Verf-set:
  • Groen
  • Rood
  • Blauw
  • Geel
Inhoud per flesje 10 ml.

Waarschuwing:

Ontvlambare vloeistof of damp, veroorzaakt enrstige oogirritatie.

Verwijderd houden van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen, NIET ROKEN tijdens gebruik.

Draag beschermende handschoenen en oogbescherming/gelaatbescherming.

Bij contact met de huid (of haar); verontreinigde kleding onmiddelijk uittrekken, was de huid of het haar met water (of douche) gedurende een paar minuten..

In contact met de ogen; Spoel voorzichtig met lauw water gedurende een paar minuten, verwijder eventuele contactlenzen zeer voorzichtig, doorgaan met water spoelen. 

zoom bbo-sfl-4 gloeilampenverf a.jpg€ 13,95
Aantal:

Voorraad: 2 stuks.
beschikbaarheid