Stoom Locomotief BR Standard Class 4 4-6-0

Zeer Mooie Stoom Locomotief van Hornby.

Heeft daadwerkelijk dienst gedaan in Groot Brittannië tijdens de jaren vanaf 1951 tot augustus 1968.

Geschikt voor Gelijkspanning van 12V. tot 15V.

DCC Ready.

Schaal: HO Minimum Radius: 438 mm.

Dit produkt is niet geschikt voor kinderen onder de drie jaar vanwege kleine onderdelen die kunnen worden ingeslikt en dan verstikkingsgevaar kunnen opleveren. Sommige onderdelen hebben functioneel scherpe punten en randen. Voorzichting mee omgaan. Dit produkt aansluitend gebruiken met de voorgeschreven transformator van Hornby. Kleuren en inhoud kunnen afwijken van de afbeelding. Zie ook de veiligheidsvoorschriften op bijgesloten gebruiksaanwijzing.

zoomzoomzoomzoomzoomzoomzoomzoomzoomzoom hornby stoom-locomotief r2714 1 a.jpg hornby stoom-locomotief r2714 2 a.jpg hornby stoom-locomotief r2714 3 a.jpg hornby stoom-locomotief r2714 4 a.jpg hornby stoom-locomotief r2714 5 a.jpg hornby stoom-locomotief r2714 8 a.jpg hornby stoom-locomotief r2714 9 a.jpg hornby stoom-locomotief r2714 12 a.jpg hornby stoom-locomotief r2714 13 a.jpg hornby stoom-locomotief r2714 14 a.jpg

Video:


De Br Standaard Klasse 4 4-6-0's waren ontworpen voor gemengd verkeer door Robert A Riddles, die tussen 1909 en 1953 verschillende functies in de spoorwegsector had, onderbroken  door militaire dienst tijdens beide Wereld-oorlogen. Zijn carrière begon als leerling bij Crewe in 1909, inclusief werken als hoofd-assistent van de Grote Sir William Stanier en eindigde als Chief Mechanical Engineer bij de nieuw gevormde Britse Spoorwegen.

Ontworpen in Brighton, met advies van Swindon, Derby en Doncaster, werden in totaal 80 Standaard's 4's gebouwd tussen 1951 en 1957 bij de BR Swindon Works. Een relatief laag as-gewicht van 17,5 ton maakte ze geschikt voor alle routes en regio's. De klasse als geheel was uitgerust met schud-roosters, hopper as-pannen en zelf-reinigende rook-dozen die hielpen om het einde van de afvoer van stoom sneller en schoner te maken.

In wezen werd het definitieve ontwerp voor de lichtgewicht Standaard Klasse 4's gewijzigd door de naoorlogse noodzaak om de beschikbaarheid te verbeteren en de onderhoudskosten te verminderen, aangezien zowel mankracht als financiën schaars waren.

Sommige locomotieven en alle Klasse 4's toegewezen aan het Zuidelijk Gewest waren uitgevoerd met dubbele schoorstenen, na proeven bij Swindon waaruit bleek dat de stoomcapaciteit aanzienlijk verbeterd was. De laatse te bouwen 9 stuks werden geannuleerd onder het Britse Spoorwegen "Moderniserings Plan".

Nummers 75000 - 75064 werden toegewezen aan de London Midland Regio en Western Regio uitgerust met standaard BR2 of BR2A tenders van 3.500 gallons. Nummers 75065 - 75079 werden toegewezen aan de zuidelijke Regio. Deze kwam met BR 1B tenders van 4.725 gallons vanwege het gebrek aan water innamepunten. De eerste die uit dienst werd genomen was de 75067 in 1964 en bij augustus 1968 waren alle 80 stuks uit dienst genomen. Vijf van de zes overgebleven Standaard 4"s zijn gerestaureerd, waarvan er twee op de hoofdlijndienst dienst deden. De zesde moet nog worden gerestaureerd.

De 75005 werd op 30 september 1951 uit Swindon verkocht en toegewezen aan de westelijke Regio, Nadat hij in augustus 1956 190,000 mijlen had afgelegd, kreeg de 75005 een algehele revisie. Later onderging hij een nog een revisie in 1957, waarbij toen een dubbele schoorsteen werd geplaatst. Eind november 1965 werd hij uit dienst genomen en op 28 februari 1966 door birds Morrison in stukken gesneden.

 

Number 75000- 75064 were allocated to the London Midland Region and Western Region fitted with BR2 or BR2A inset tender of 3,500 gallons as standard.
Number 75065-75079 , were allocated to the Southern Region. came with BR 1B tenders of 4,725 gallons due to the lack of trackside ware troughs.
The first to be withdrawn from servoce was 75067 in 1964 and by August 1968 all 80 had been withdrawn from service. Five of the six surviving Standard 4's have been restored, two of which have been on main Line service. he sixth has still to be restored.
75005 was out shopped from Swindon on 30th September 1951, and allocated to the Western Region, Having chalked up 190.000 miles by August 1956, 75005 was sent for its first general overhaul. It later undewent a refit in 1957 when a double chimney was fitted. Finally withdrawn from servoce on November 1965, it was cut up by Birds Morrison on 28th February 1966.

€ 119,95
Aantal:

Niet meer op voorraad. Levertijd: niet meer leverbaar
beschikbaarheid