* Motor Mijnenvegers (Motor Minesweepers)

Mooi Boek over de Motor Mijnenvegers tijdens de Tweede Wereldoorlog en later.

Geschreven door Oud-Commandant van de Mijnendienst Kapitein ter Zee b d. Bob Roetering

Dit boek behandeld de schepen van de 105-voets Ameland-klasse en de 126-voets Duiveland-klasse. Het zijn schepen die voor het eerst in de geschiedenis speciaal gebouwd werden voor het bestrijden/onschadelijk maken van invloedsmijnen en in Groot Brittannië behoren zij tot de MMS - Motor Minesweepers.

 

 

 

 

zoomzoomzoom motor minesweepers mms 1 a.jpg motor minesweepers mms 2 a.jpg motor minesweepers 3 a.jpgOmdat de schepen onlosmakelijk verbonden zijn met de introductie van de magnetische mijn en de ontwikkeling van het magnetische veegtuig, wordt ook aan die ontwerpen aandacht besteed.

De schepen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangekocht door de Nederlandse regering in ballingschap en ingezet in Britse wateren. Zij hadden een actief aandeel in de bevrijding van Nederland en zorgden dat de Nederlandse havens weer toegankelijk werden voor de scheepvaart.

Eind 1945 werd de helft van de schepen naar Nederlandse gezonden om ook daar het mijnengevaar te neutraliseren. In de vijftiger jaren van de vorige Eeuw werden zij pas uit dienst genomen. Zij hadden toen honderden mijnen geveegd, onschadelijk gemaakt en tien-duizenden zeemijlen afgelegd in dienst van de Koninklijke Marine. Het personeel dat aan boord diende was een doorsnede van de mensen die op zee in en na de oorlog hun plicht deden en hun leven in de waagschaal legden. In eerste instantie bestond de bemanning uit visserslieden, na de bevrijding grotendeels uit oorlogs-vrijwilligers en tenslotte uit regulier beroeps- en reserve personeel van de Marine. Twee schepen zijn bij hun werk vergaan; met één schip kwam de complete bemanning (op één man na) om het leven. Naast de eenvoudige leefomstadigheden aan boord trotseerden de bemanningen bijna dagelijks het mijnengevaar. Niet voor niets staan vele acties van deze houten  mijnenvegers vermeld op het vaandel van de Mijnendienst.

Hoofdstuk 1 - Voorgeschiedenis.

Hoofdstuk 2 - De magnetische mijn en het LL tuig.

Hoofdstuk 3 - De 105-voets MMS.

Hoofdstuk 4 - De 126-voets MMS.

Hoofdstuk 5 - Operaties in Britse wateren.

Hoofdstuk 6 - Operaties in Nederlandse wateren.

Hoofdstuk 7 - Operaties in Nederlands-Indië.

Hoofdstuk 8 - De Nederlandse Militaire Missie.

Hoofdstuk 9 - Operaties in Nederlands Nieuw-Guinea.

Hoofdstuk 10 - De afzonderlijke schepen.

Besluit.

 

 

 

€ 35,94
Aantal:

Voorraad: 2 stuks.
beschikbaarheid