* Aeronaut Nitroverdunner 100 ml.

Aeronaut Nitroverdunner 100 ml.

Ook wel Spanlakverdunner genoemd.

Let op de stof is niet ongevaarlijk:

 • Lichtontvlambare vloeistof en damp.
 • Kan dodelijk als bij inslikken in de luchtwegen slokdarm terechtkomt.
 • Veroorzaakt huisirritatie.
 • Veroorzaakt oogletsel.
 • Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • Gebruiken in de goede geventilleerde ruimte.
 • Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
 • Beschermde handschoenen gebruiken.
 • Gebruik gezichtsbescherming.
 • Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur, niet roken in de nabijheid.

Lees aandachtig de Bijsluiter.

zoom aeronaut nitroverdunning 7675-01 a.jpg€ 7,20
Aantal:

Voorraad: 4 stuks.
beschikbaarheid