* Pattex Sekondelijm 4 gr.

Pattex Sekondelijm 4 gr.

Sekondelijm Liquid is ideaal voor het lijmen van porselein, metaal, rubber, leder, hout, papier en kunststof. Niet geschikt voor PE, PP, PTFE, zacht PVC en Styropor.

Gebruik: De te verlijmen oppervlakken moeten schoon en droog zijn en precies op maat zijn. Bij de eerste keer openen de complete dop vast op het flesje schroeven, Aan één kant aanbrengen, Te verlijmen delen 10 seconden vast tegen elkaar drukken.

Ethylcyaocrylaat WAARSCHUWING: Gevaarlijk. kleeft binnen enkele sekonden aan huid en oogleden. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Veroorzaakt huidirritatie. Inademing van damp/nevel vermijden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met watergedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen; blijven spoelen. BIJ CONTACT MET DE HUID: wassen met veel water en zeep. In NOOD een huisarts raadplegen.

Voorkomen is beter dan Genezen. Gebruik gezicht-bescherming en geschikte handschoenen bij het toepassen.

zoom pattex superglue a .jpg€ 5,95
Aantal:

Niet meer op voorraad. Levertijd: OP=OP
beschikbaarheid